Biznes Simplex - logo
Profesjonalizm naszą domeną

Informacje dla wierzycieli

  • Zasadą jest brak opłat wstępnych w jakiejkolwiek formie, wynagrodzenie "Simplex" Sp. z o.o. stanowi wyłącznie prowizja od realnie wyegzekwowanych należności.
  • Przyjęcie zlecenia windykacyjnego oznacza jednoczesne uruchomienie wszystkich procedur stosowanych przez "Simplex" Sp. z o.o. - standardowy pakiet czynności windykacyjnych (wszystkie formalne czynności niezbędne w sprawie), czynności terenowe, w niezbędnych przypadkach wsparcie biura detektywistycznego, czynności kancelarii prawnej (analiza stanu sprawy pod kątem wykorzystania procedur wynikających z ustaw szczegółowych - prawo karne, kodeks spółek handlowych, prawo upadłościowe i naprawcze, inne), czynności kancelarii doradztwa podatkowego (analiza stanu sprawy pod kątem wykorzystania procedur wynikających z prawa podatkowego), umieszczenie oferty sprzedaży długu w internecie (portal gospodarczy - www.dlugi.biznes-simplex.pl) z jednoczesnym zawiadomieniem o tym fakcie dłużnika smsem, mailem, listownie, procedury wywiadu gospodarczego (wywiad gospodarczy o dłużnikach, w tym wynikający z oficjalnych rejestrów, Biur Informacji Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego, Głównego Urzędu Statystycznego.
  • Ponosimy koszty zastępstw procesowych i egzekucyjnych profesjonalnych pełnomocników.
  • Końcowym etapem prowadzenia każdej sprawy jest dochodzenie poniesionych przez wierzyciela wydatków od dłużnika. Procedura ta wymaga wyraźnej dyspozycji wierzyciela. Zawarcie umowy poprzedzone jest analizą stanu sprawy, co wymaga przesłania przez wierzyciela podstawowych dokumentów.

Współpraca z komornikiem sądowym: nie jest możliwe w obowiązującym stanie prawnym prowadzenie windykacji bez współpracy z komornikiem sądowym, jednakże oczekujemy jedynie wykonania złożonych przez nas wniosków egzekucyjnych, które wynikają z przeprowadzonych przez nas ustaleń. Współpracujemy wyłącznie z komornikami, którzy rozumieją, na czym polega interes wierzyciela i prowadzą egzekucję z zaangażowaniem i realizują nawet pracochłonne czynności.

Koncepcja prowadzenia windykacji polega na tym, że nasza spółka przeprowadza analizę każdej sprawy, badane są możliwości zastosowania środków egzekucyjnych, opracowany plan prowadzenia sprawy, indywidualnie dla każdego zlecenia. Inaczej mówiąc, do każdej sprawy przygotowywany jest odrębny harmonogram czynności. Na podstawie zdobytych informacji opracowane wnioski kierowane są do wykonania przez komornika sądowego – zgodnie z obowiązującym stanem prawnym niektóre czynności zmierzające do wyegzekwowania należności może wykonywać jedynie komornik sądowy, nie składamy jednak wniosków przypadkowych, są one przemyślane, a komornik przyjmuje na siebie rolę wykonawcy. Egzekucja jest monitorowana i nie dopuszczamy do bezczynności sądowych organów egzekucyjnych.

Koszty ponoszone przez wierzycieli zredukowane są do minimum - opłata skarbowa od udzielonych pełnomocnictw do prowadzenia każdej ze spraw 3 x 17,00 zł, niezbędne opłaty administracyjne, w tych przypadkach gdy urzędy za wydanie dokumentu lub udzielenie informacji żądają opłat np. ZUS, US, wydziały geodezji, Centralne Biuro Adresowe. Są to opłaty rzędu kilku lub kilkudziesięciu złotych. Wierzyciel ponosi koszty opłat sądowych w przypadku prowadzenia spraw z wykorzystaniem postępowania sądowego. "Simplex" Sp. z o.o. kredytuje wnoszenie opłat sądowych, a następnie obciąża wierzyciela.

W niektórych przypadkach konieczne jest opłacenie kosztów komornika – dotyczy to przede wszystkim kosztów korespondencji, zaliczek na zapytania do urzędów, za które komornik wnosi opłaty. Niestety składanie przez komornika zapytań (chodzi o sytuacje, w których tylko komornik może złożyć zapytanie – Urząd Skarbowy, ZUS) traktowane jest, jako poszukiwanie majątku dłużnika i wymaga wniesienia opłaty na rachunek komornika.

BIG InfoMonitor
Klauzula informacyjna RODO
Card image
windykacja

Oferta obejmuje pełen zakres czynności zmierzających do sprawnego odzyskania wierzytelności naszych klientów. więcej...

NASZA OFERTA
Card image
wierzytelności trudne

Stworzyliśmy unikatową w skali kraju usługę, jaką jest dochodzenie należności trudnych, uznanych za nieściągalne. więcej...

OFERTA SPECJALNA
Card image
biuro detektywistyczne

Oferujemy kompleksowy zakres usług detektywistycznych, zarówno dla biznesu jak i osób fizycznych. więcej...

NASZA OFERTA
back to top